mrt 16

Verpleeghuizen, leer meer van elkaar!

Toezicht op de kwaliteit van verpleeghuiszorg De inspectie houdt met het nieuwe toetsingskader toezicht op drie thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Bij persoonsgerichte zorg kijkt de inspectie in hoeverre een cliënt eigen regie heeft en of zorgverleners de wensen en behoeften van een cliënt... read more →
okt 18

Impactanalyse

In ons vorige blog verbaasden we ons over de benadering van het huidige kostenonderzoek Wlz gezien de ontwikkelingen rondom het kwaliteitskader (we verwachten veel van fase 2 van het onderzoek, een kwalitatieve slag). Een andere ontwikkeling rondom het kwaliteitskader is de impactanalyse (NZa, maart 2017). Op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van... read more →
sep 20

Kwaliteit versus kosten, wie wint?

Voor het bepalen van de nieuwe tarieven 2019 staat in de ene hoek het Kwaliteitskader en daar tegenover het Kostenonderzoek Wet Langdurige Zorg. Wie wint? Tarieven De NZa is bezig met het bepalen van nieuwe tarieven in de Wlz vanaf 2019. Tarieven die voor het laatst in 2004 zijn vastgesteld... read more →
jul 07

De rituele dans van zorgcontractering

De jaarlijkse rituele dans van de zorginkoop Met de lopende onderhandelingen over de zorginkoop/verkoop speelt het weer volop: welke tarieven kunnen we als zorgaanbieder afspreken met de financiers? Veel “onderhandelingen” zijn grotendeels een rituele dans, van echt onderhandelen is veelal geen sprake. Het maximum aan tarieven wordt gedicteerd (denk aan... read more →
jun 02

Dezelfde zorg met verschillende regelgeving

Met het alsmaar toenemen van regelgeving en aantal zorgfinanciers, neemt ook het aantal afspraken toe waaraan de zorgaanbieder zich dient te houden. Dit heeft zijn  weerslag gehad op de accountantscontrole voor verslagjaar 2016. Door de complexiteit en regelgeving rondom de verantwoording van de geleverde zorg, is het begrijpelijk dat de... read more →
mei 09

Doelmatigheid in de wijkverpleging: meten = niet weten!

Om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van de wijkverpleging, en daarmee in het tarief van de wijkverpleging, zijn de verzekeraars begonnen met het ontwikkelen van een zorgkostenmodel. De declaratiegegevens zijn de basis voor de data. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde zorgkosten per klant, de zorgduur in weken en... read more →
mrt 15

Wie betaalt de dubbele verstrekkingen?

Veel zorgaanbieders ontvingen de afgelopen maanden deze brief: ‘Wij informeren u hiermee over de uitkomsten van een formele controle die over 2013 en over 2014 bij verschillende AWBZ-instellingen heeft plaatsgevonden. Uit deze controle is gebleken dat er door een apotheker of leverancier medicatie en/of hulpmiddelen voor een of enkele verzekerde(n)... read more →
feb 17

Het compliance-circus rondom de zorgadministratie

Momenteel is de periode aangebroken dat de productie van de geleverde zorg over 2016 onder een vergrootglas wordt gelegd. Veel partijen hechten belang aan betrouwbare cijfers voordat deze definitief worden afgerekend met het zorgkantoor, gemeenten en de verzekeraars. Dat is een proces dat er niet makkelijker op is geworden. Denk... read more →
dec 22

Inzicht en overzicht in het proces indicatie tot en met facturatie

Op mijn oproep op Linkedin wie interesse had om de infographic financieringsstromen te ontvangen, kwamen in twee dagen tijd 1.200 reacties. Verpleegkundigen, inkopers, zorgadministrateurs, bestuurders, zorgbemiddelaars; ze wilden de infographic allemaal hebben. Na bij te zijn gekomen van deze enorme respons vroeg ik mij af wat de infographic zo gewild... read more →
dec 08

Zorglevering: zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten

De afgelopen week is er veel geschreven over vertrouwen. Dit naar aanleiding van het pleidooi van Jan Terlouw in DWDD ‘Er hangen geen touwtjes meer uit de brievenbus.’ Ik, als financieel professional in de zorg, herken helaas veel in zijn uitspraken over gebrek aan vertrouwen. Iets wat ook wel blijkt... read more →