Dynamische training Financiering van de zorg

jun 30

Dynamische training Financiering van de zorg

Stichting Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking, waarvan een gedeelte een forensische achtergrond heeft. Het zorgaanbod is zeer divers en omvat behandeling, verblijf, ambulante begeleiding, poliklinische behandeling, bemoeizorg en werk en activiteiten. Drie medewerkers van Trajectum, werkzaam op de Financiële Administratie, hebben de training Financiering van de zorg gevolgd op 20 juni 2017 in Amsterdam. Ondanks de grote hoeveelheid informatie die ze werd aangereikt zien de medewerkers van Trajectum nog een breed scala aan mogelijkheden om een volgende bijeenkomst mee te vullen. Het hoge tempo van informatieoverdracht en de dynamiek hierin sprak het drietal erg aan in deze training.
“Het werd in de middag lastiger om de focus te houden: de lesstof werd theoretischer terwijl de dynamiek afnam en we moe werden. Deze training zou gemakkelijk met nog een dagdeel uitgebreid kunnen worden.”