sep 20

Kwaliteit versus kosten, wie wint?

Inge Blokker

Senior adviseur Zorg

Voor het bepalen van de nieuwe tarieven 2019 staat in de ene hoek het Kwaliteitskader en daar tegenover het Kostenonderzoek Wet Langdurige Zorg. Wie wint?
Tarieven
De NZa is bezig met het bepalen van nieuwe tarieven in de Wlz vanaf 2019. Tarieven die voor het laatst in 2004 zijn vastgesteld middels een kostprijsonderzoek door KPMG. Diezelfde tarieven worden tot op heden geïndexeerd en gehanteerd, terwijl de inhoud van de zorg de afgelopen dertien jaar behoorlijk is veranderd. Denk maar aan de overheveling van delen AWBZ naar de WMO, de verschuiving van intramurale naar extramurale zorg en de steeds complexer wordende zorgvraag door het scheiden van wonen en zorg waar cliënten langer thuis blijven wonen.
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
In 2016 kwam de kwaliteit van de verpleeghuiszorg onder vuur te liggen door onder andere de ‘zwarte lijst’ van verpleeghuizen, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De maatschappelijke en politieke discussie laaide verder op toen Hugo Borst en Carin Gaemers in oktober van datzelfde jaar het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ schreven.
Als reactie op deze discussie kwam het Zorginstituut Nederland met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierin staan de verwachtingen die cliënten en naasten mogen hebben van de verpleeghuiszorg in Nederland. Daarop volgend stelt de politiek per 2018 structureel 435 mln. extra budget beschikbaar voor de verpleeghuiszorg.
De instellingen waren zeer blij met het kwaliteitskader en de extra middelen maar wat schetst onze verbazing..
De Kosten
Na de beweging van het kwaliteitskader en de extra middelen, is het nu duidelijk hoe het kostprijsonderzoek eruit gaat zien: een top down exercitie van alle kosten uit 2016 naar Excel halen, toewijzen en doen alsof dit de werkelijkheid weergeeft. Een werkelijkheid van vóór de extra middelen. Het gebruik van deze gegevens roept vragen op want is het niet veel interessanter om kostprijzen te bepalen vanuit de kwaliteitsgedachte? Of in ieder geval, een kostprijs gebaseerd op de (gewenste) inzet van deze extra middelen?
En na gisteren, Prinsjesdag, hoe moeten we dit nu begrijpen gezien het verplichte karakter van het Kwaliteitskader (hierover later meer).

Vera van Lin

Junior adviseur Zorg