Het Lange afkortingenboekje voor de zorg
Vliegen afkortingen als iWlz, VP, PV en COV u ook dagelijks om de oren? Of komen ze af en toe voorbij, maar heeft u geen idee waar de afkortingen voor staan. Of kunt u niet benoemen wat het verschil is tussen UZI en UZOVI? Geen nood! Met het afkortingenboekje voor de zorg kent de taal van de zorg geen geheimen meer voor u. In het boekje vindt u de betekenis van veel gebruikte afkortingen in de zorg. Handig voor zowel de startende als de doorgewinterde zorgprofessional.
Mist u een afkorting? Ondanks dat de lijst met de grootste zorg is samengesteld, is het onmogelijk om compleet te zijn. Laat het ons per e-mail weten als u een aanvulling voor ons heeft. U kunt het boekje ook bestellen, laat hiervoor dan uw contactgegevens achter op dit formulier.

“Is het alweer die tijd van de maand?” De afsluiting van de financiële maand is een terugkerende gebeurtenis en juist daarom is het goed hier af en toe bewust bij stil te staan. Het zorglandschap wordt steeds complexer en het wordt steeds belangrijker om snel te beschikken over juiste en betrouwbare informatie. En daarmee wordt het belang van de maandafsluiting alleen maar groter. Speciaal voor alle zorginstellingen hebben wij vijf praktische tips voor een tijdige en juiste maandafsluiting:
 • Tip 1: Analyseer het proces
  Een integrale analyse van het proces van de maandafsluiting geeft zicht op de bottlenecks. Stel de vraag: Hoe kan ik het proces van afsluiting met een x aantal dagen verkorten en waar loopt ons team dan tegenaan? Beoordeel alle menselijke, procesmatige en systematische aspecten. Zorg voor een duidelijke taakgerichte planning om de bottlenecks op te lossen naast de reguliere afsluiting.
 • Tip 2: Bespreek en overleg
  De checklist maandafsluiting blijft een middel. Om de betrouwbaarheid van de afsluiting te verhogen is overleg over het proces van afsluiting belangrijk. Plan voor de afsluiting overleg in over de voorlopige cijfers en acties. Bespreek na de afsluiting de uitkomsten en de feedback van de gebruiker. Zo verhoogt u de betrouwbaarheid van de afsluiting en delen betrokken medewerkers onderling kennis en ervaring.
 • Tip 3: Beleg verantwoordelijkheden
  Maak een medewerker eindverantwoordelijk voor het proces van afsluiting. Deze medewerker stelt vast dat alle aansluitingen en controles zijn uitgevoerd. Daarnaast rapporteert hij/zij over het proces van afsluitingen, verbeterpunten en posten die nog niet in de administratie zijn verwerkt.
 • Tip 4: Verhoog en deel kennis
  Verhoog de kennis van de registratie en facturatie van geleverde zorg in het proces van afsluiting. Zorg dat medewerkers op de financiële administratie weten hoe de financiering van de zorg werkt. Betrek daarnaast de zorgadministratie bij de maandafsluitingen en bespreek de IC-rapportages.
 • Tip 5: Creëer betrokkenheid
  Werk aan een ‘afsluitingscultuur’. Zorg voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle medewerkers met een rol in het proces van afsluiting. Spreek mensen aan op verstreken deadlines en zorg dat afsluiting hoog op de agenda staat. Faciliteer medewerkers in tijd en kennis om te focussen op het verhogen van de kwaliteit.
Wilt u de tips uitprinten? Download dan de flyer hiernaast. Daar staan ze allemaal op rij.
Of vraag de digitale checklist hier aan.

zorgadministratie-in-control

Scans, tools, kennis en betrokken professionals voor meer grip op uw zorgadministratie
De zorgadministratie is de kassa van uw organisatie. Zonder een betrouwbare zorgadministratie en organisatie daaromheen wordt de geleverde zorg niet vergoed. Zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten vragen steeds meer van de administratieve organisatie:
 • Kennis van de beleidsregels en contractafspraken;
 • Borging in de ICT-omgeving / het ECD;
 • Sturing op de afspraken die zijn gemaakt met de financiers;
 • Naleving van de declaratie eisen (juiste-, tijdige- en rechtmatige registratie- en declaratie)
Onze oplossingen sluiten aan op de regelgeving en compliance eisen:
Fase in de control cyclus Eisen vanuit de financiers
Zorgverkoop Voldoen aan de contractafspraken zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten
Registratie Voldoen aan beleidsregels en contracteisen
Facturatie Facturatie in overeenstemming met Vecozo berichtenverkeer en declaratieprotocollen
Verantwoording Voldoen aan controleprotocollen financiers
Financieringsstromen

Finance4Care - Zorgkennis

We zijn graag uw partner voor de interne controle.
De diversiteit aan financieringsstromen en veelvoud aan verschillende eisen die de financiers stellen maken de bekostiging van zorg complex. De kwaliteit en capaciteit van de interne controlefuncties moeten op noodzakelijk niveau gehouden worden. Om de knelpunten in kwaliteit en capaciteit op te lossen biedt Finance4Care twee mogelijke oplossingen als uw partner voor de interne controle:
 • Hulp bij een intern controleplan
 • Uitvoeren van de IC werkzaamheden
Bekijk de brochure voor meer informatie en neem contact met ons op.

Duurzame toekomst zorginstellingen

Advies voor een duurzame toekomst
Het speelveld waarin uw zorginstelling zich beweegt is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling. De veranderingen moeten op de lange termijn bijdragen aan een betere én betaalbare zorg dichter bij de ‘zorgconsument’. Er zijn genoeg vraagstukken waarbij u ondersteuning kunt gebruiken. Een heldere en goed onderbouwde strategie geeft richting aan de toekomst van uw zorginstelling en vormt een kompas in onzekere tijden.
Onze oplossingen voor zorginstellingen bestaan uit vier elementen:
  1. Een toekomstbestendige strategie, waarmee u zich duurzaam kunt onderscheiden van concurrerende zorginstellingen.
  2. Een slagvaardige zorginstelling om die strategie te realiseren, zodat u snel en flexibel kunt inspelen op kansen en veranderingen in de markt.
  3. Een duurzame bedrijfsvoering, oftewel ‘slim’ organiseren en borgen dat de ondersteunende processen gestroomlijnd worden uitgevoerd.
  4. Een hooggekwalificeerde en vraaggestuurde staforganisatie, waarbij het samenspel tussen lijn en staf effectief is.
Bij welk vraagstuk kunnen wij u ondersteunen? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Ook kunt u onze brochure downloaden met meer informatie over onze adviesdiensten.

Finance4Care - onze werkwijze

Analysetool “Zorg in beeld”
Wat is uw positie in de zorgmarkt? De decentralisatie van de zorg maakt deze vraag actueler dan ooit. Een duidelijke positionering helpt u te onderscheiden van concurrenten. Dat begint met diepgaand inzicht. Met onze analysetool Zorg in beeld helpen wij u gedetailleerd inzicht te krijgen.
De analysetool heeft drie modules:
 1. Marktanalyse
 2. Doelmatigheidsonderzoek
 3. Financiële benchmark
Deze modules versterken elkaar in aanpak, maar u kunt ook focus aanbrengen door één module te gebruiken. Of juist kiezen voor een periodieke analyse.
Ongeacht uw keuze weet u, met een relatief kleine investering, precies waar uw organisatie staat en waar concrete kansen liggen om uw positie in de zorgmarkt te verstevigen.
In de brochure vindt u meer informatie en bij vragen of interesse kunt u altijd contact met ons opnemen.

Transitiescan Jeugdzorg
De transities van de jeugdzorg en de Wmo hebben in 2015 voor flinke uitdagingen gezorgd voor gemeentes: het was het eerste jaar van de transitie. Er is veel in gang gezet en geleerd, maar er zal ook nog het een en ander moeten gebeuren om echt ‘in control’ te komen. De zorggroep van Baker Tilly Berk kan u hierbij helpen met de Transitiescan Jeugdzorg. Stapsgewijs helpen wij u om verder ’in control’ te komen:
Stap 1: Interne uitvoeringskader
Stap 2: Praktijkuitvoering in beeld
Stap 3: Vergelijkingsanalyse ‘in control’
Stap 4: Werkagenda jeugdzorg
Bekijk de brochure voor meer informatie en neem contact met ons op.