mrt 15

Wie betaalt de dubbele verstrekkingen?

Irene Vroon

Financieel adviseur

Veel zorgaanbieders ontvingen de afgelopen maanden deze brief: ‘Wij informeren u hiermee over de uitkomsten van een formele controle die over 2013 en over 2014 bij verschillende AWBZ-instellingen heeft plaatsgevonden. Uit deze controle is gebleken dat er door een apotheker of leverancier medicatie en/of hulpmiddelen voor een of enkele verzekerde(n) zijn gedeclareerd ten laste van de Zorgverzekeringswet. Ten tijde van de declaraties werd via de AWBZ een ZZP-verblijf met behandeling gedeclareerd’. Kort samengevat: de apotheker of de hulpleverancier had de rekening naar de AWBZ-instelling moeten sturen in plaats van naar de zorgverzekeraar. Deze klant had namelijk een ZZP met behandeling bij de AWBZ-instelling. Ik vraag me echter af of de zorgaanbieder hiervoor verantwoordelijk is.
Vanuit de volgende invalshoeken vind ik van niet:
  1. Juist declareren is de verantwoordelijkheid van de leveranciers. Het corrigeren van de declaratie daar waar het verkeerd gaat, geeft de meeste stimulans voor verbetering van de werkwijze in de toekomst. Hier hebben alle partijen belang bij.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar de controle vooraf uit te voeren in plaats van achteraf. Dit betekent dat de bestandscontrole tussen Wlz en Zorgverzekeringswet, die nu achteraf wordt uitgevoerd, direct bij declaratie moet worden uitgevoerd.
  3. De zorgaanbieder kan niet meer doen dan leveranciers (en personeel) er op te attenderen dat de rekening rechtstreeks moet worden verstuurd naar de zorgaanbieder en niet naar de zorgverzekeraar. Ofwel: er is sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatverplichting.
Ik stel voor dat de zorgkantoren en zorgverzekeraars de krachten bundelen om bovenstaande problematiek op te lossen. Door vóóraf de controle uit te voeren. Eigenlijk hetzelfde proces hanteren, zoals de declaratie verloopt in de Wlz. De apotheker of hulpleverancier stuurt de declaratie op naar de zorgverzekeraar en het systeem controleert of het een Wlz-klant met behandeling is. Zo ja, dan wordt de declaratie afgekeurd en moet de leverancier deze bij de zorgaanbieder in rekening brengen. Zo nee, dan wordt de declaratie betaald door de zorgverzekeraar. Dit voorkomt dat de zorgaanbieders achteraf geld moeten betalen en veel moeten uitzoeken (je betaalt immers niet zomaar de claim)! Een mooi initiatief dat gaat leiden tot lastenverlichting in de zorg!