Zorgkennis.net

Om het delen van zorgkennis te stimuleren en te faciliteren hebben Fizi netwerk zorgfinancials (voorheen: vereniging HEAD) en wij gezamenlijk het platform Zorgkennis.net gerealiseerd, een kennisbank waar informatie op maat wordt geboden. Vanuit diverse thema’s, sectoren en bronnen (waaronder de NZa, VWS en brancheorganisaties) is de kennis vindbaar. Via een uitgebreide zoekfunctie vindt u snel wat u nodig heeft.

Zorgkennis halen

Op Zorgkennis.net kunt u kosteloos actuele documenten en tools brengen en halen. Via dit platform wordt collega’s in de gezondheidszorg de gelegenheid geboden om elkaar te raadplegen over de toepassing van wet- en regelgeving en praktische uitvoering van hun werkzaamheden.

Zorgkennis brengen

Lever zelf een bijdrage aan de kennisbank van de zorg door geschikte modellen, tools en documenten op Zorgkennis.net te plaatsen. U kunt geheel kosteloos een eigen account aanmaken en daarna documenten uploaden.

Zorgkennis delen

Via social media kunt u interessante artikelen gemakkelijk delen met uw contacten. Als u zich inschrijft als lid van Zorgkennis.net ontvangt u wekelijks de nieuwsbrief die op basis van uw voorkeuren een update geeft van de laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

RSS Zorgkennis.net

 • Kamerbrief NZa-rapport uitvoering wettelijke taken door CAK 2018 10 december 2019
  Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het NZa-rapport over de uitvoering van wettelijke taken door het CAK in het verantwoordingsjaar 2018. De NZa rapporteert over de doelmatige en rechtmatige uitvoering door het CAK van een aantal wettelijke regelingen zoals de Wmo 2015 en Wlz.
  Mirjam Henzen
 • Knelpunten in de zorg houden de komende jaren aan 10 december 2019
  Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei worden er in de komende zes jaar meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Dit zorgt over het algemeen voor goede baankansen voor gediplomeerden die de arbeidsmarkt zullen instromen.
  Mirjam Henzen
 • Werkplan 2020 vastgesteld 10 december 2019
  Het Werkplan 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is vastgesteld door de minister. Dit is het eerste jaarplan dat een uitwerking vormt van de doelen uit het onlangs gepubliceerde Meerjarenbeleidsplan 2020-2023.
  Mirjam Henzen